Dahlén Åberg Biologi AB

BIOLOGISK MÅNGFALD PÅ RIKTIGT

Specialiststöd inom miljö och naturvård 


Vi är biologer med lång erfarenhet av att omsätta teoretisk kunskap till praktiskt genomförande, det vill säga biologisk mångfald på riktigt. 

Följ Dahlén Åberg Biologi på LinkedIn och Instagram

Följ vår snittblomsodling på Instagram - Edshults Blommor